Monthly Archives: Srpen 2021

Školní stravování pro rok 2021/2022

Informace pro 2. až 9. ročník Dne 1.9.2021 každý žák obdrží PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ na školní rok 2021/2022, kterou řádně vyplní a do 3.9.2021 odevzdá třídnímu učiteli. Pokud se řádně nepřihlásí a má koupený čip, musí tento čip odevzdat a … Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Žáci 1. ročníku

Vážení rodiče dětí, které nastoupí do prvního ročníku ZŠ Trnava. Informace k přihlášení Vašeho dítěte ke stravování ve školní jídelně. Každý rodič obdrží přihlášku ke stravování, po vyplnění údajů ji odevzdá v kanceláři školní jídelny, kde následně obdrží přihlašovací údaje pro objednávání … Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Upozornění

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném opatření MZd.  Výjimka – pokud jsou žáci ve třídách, při konzumaci … Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment