Zápis do 1. ročníku

základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,

ve dnech 6. – 12.4. 2021 elektronicky

viz odkaz na stránkách : zstrnava.cz od 29.3.2021

Zápis se týká dětí děti, které k 1.9.2021 dosáhnou šesti let a děti, kterým byla školní docházka v minulém roce odložena .

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, dítě zapište a kontaktujte ředitelku školy tel. 577 988 326, 739 292 391.

V Trnavě dne 15.3.2021 Mgr. Helena Vývodová
ředitelka školy

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.