Zápis do 1. třídy

základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,

ve dnech 6. – 12.4. 2021 elektronicky

Zápis online a bez starostí

Další možnost jak přihlásit své dítě je i prostřednictvím tohoto formuláře, který můžete poslat skenem nebo osobně do ZŠ , popř.poštou.
SMS-služby s.r.o. – ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZŠ

Zápis se týká dětí děti, které k 1.9.2021 dosáhnou šesti let a děti, kterým byla školní docházka v minulém roce odložena .

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, dítě zapište a kontaktujte ředitelku školy tel. 577 988 326, 739 292 391.
SMS-služby s.r.o. – ŽÁDOST O ODKLAD

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.