Vyhlášení volných  dnů ředitelkou školy

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,

volné dny  20.12., 21.12., 22.12.2021

 Žáci a rodiče byli informováni dne 12.11.2021      – web školy, sdělení v žákovské knížce

V Trnavě dne 12.11.2021

                                                                                                          Mgr. Helena Vývodová

ředitelka  školy

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.