Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy Trnava, okr. Zlín jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm.e) a § 183 odst.1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

o přijetí od školního roku 2022/2023

k základnímu vzdělávání v Základní škole Trnava, okr. Zlín

dětí s těmito registračními čísly:

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

 

V Trnavě dne 12.4.2022                               Mgr. Helena Vývodová

Ředitelka školy

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.