Cena stravenek pro školní rok 2022/2023

od 1.9.2022 zdražení stravenek, proto je nutné navýšení inkasního limitu na 1000,- Kč.

Cena stravenek pro školní rok 2022/2023.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Finanční limity na nákup potravin od 1. 9. 2021

Věkové skupiny strávníků   Finanční limity            Cena školní

  1. 2. Strávníci 7-10 let

                      Oběd                                     20,00 až 39,00                   35,- Kč

  1. Strávníci 11 -14 let

Oběd                                     23,00 až 41,00                   37,- Kč

  1. Strávníci 15 a více let

Oběd                                     24,00 až 45,00                   40,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku

(1.9. – 31.8.), ve kterém dosahují věku podle bodů 2 až 4.

 

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.