Projekt“EU peníze školám“

Základní škola Trnava se  zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a který je zcela financován z ESF (evropský sociální fond) bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele – Obce Trnava.
Dne 1.12.2010 byla škole žádost o poskytnutí dotace z ESF na uvedený projekt schválena. Realizace více jak dvouletého projektu musí být dokončena do 31.5.2013.
Přidělené prostředky budou použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií (ICT), vzdělávání pro oblast digitálních technologií a inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních  věd .
Už nyní se tedy žáci mohou těšit na nové vybavení  učebny výpočetní techniky a interaktivní tabuli.
Každý učitel pak obdrží osobní PC pro přípravu vyučovacích hodin, pro učitele bude uvolněna i  finanční částka na jejich další vzdělávání, vznikne vnitřní internetová síť a zlepší se celá řada dalších podmínek pro vzdělávání žáků a také se zlepší vzájemná komunikace mezi školou a rodiči prostřednictvím internetu.
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

Comments are closed.