Výchovná poradkyně

 Mgr.  Hana Bartíková

konzultační hodiny : úterý 14.00 – 15.00 hod. nebo dle domluvy

(pro žáky kdykoli během přestávky nebo po vyučování)

telefon : 577 988 326

e-mail : bartikovah@centrum.cz

s výchovnou poradkyní můžete konzultovat :

  • Ø výchovné a studijní problémy
  • Ø problémy ve vztazích
  • Ø volbu povolání a další studium
  • Ø přijímací řízení na střední školy

důležité kontakty :

poradenská zařízení:

  • Pedagogicko-psychologická poradna – J.A. Bati 5522 (22. budova)              tel. 575 570 491, 734 780 348,  www.ppporzl.cz
  • Středisko výchovné péče Domek, Česká  4789, Zlín – tel. 577 242 786, www.svpdomek.cz
  • Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694 – tel. 577 241 256
  • Poradenské středisko pro volbu povolání:  Úřad práce Zlín, Čiperova 5182, Mgr. Lenka Piňosová – tel. 950 175 519(testy profesní orientace)

psychiatrické služby :

MUDr. Vítězslav Kouřil, Okružní 4699, Zlín – tel. 577 242 017 (pro děti a dospívající)

MUDr. Alena Březíková, Poliklinika Otrokovice – tel. 577 922 056 (pro děti)

klinický psycholog :

PhDr. Marie Pechová, Divadelní 3242, Zlín – tel. 577 222 622 (poradna pro děti a rodiče)

linky pomoci :

Linka SOS – tel. 577 431 333 (nonstop)

Linka DONA (pomoc obětem domácího násilí) tel. 251 511 313 (nonstop)

Linka bezpečí dětí a mládeže – tel. 800 155 555 (nonstop)

Comments are closed.