Nadace Jana Pivečky

Dne 1.března 2011 proběhlo na naší škole slavnostní předání šeků vedoucím skupin žáků za vítězství v projektové soutěži „Chceme pomáhat“, kterou vyhlašuje Nadace Jana Pivecky (http://www.pivecka.cz ). Do této soutěže se přihlásili žáci osmého a devátého ročníku a rozhodli se, že budou před odbornou porotou obhajovat celkem čtyři projekty. První projekt, který jsme jeli do Slavičína na konci ledna obhajovat nesl název „Den se seniory.“ Tento projekt vedla Pavla Hanulíková a ačkoliv byl moc hezky připravený, zpracovaný a obhájený, tak na dosažení finanční dotace bohužel nestačil. Pochvalu od paní ředitelky z Nadace si však Pavla a její skupina opravdu zasloužily. Druhý den jsme se vydali do Slavičína znovu, tentokrát však rovnou se dvěma projekty a oba vedla Zuzka Fotterová. Komise svými dotazy Zuzku nijak nerozhodila a ta nakonec byla 100% úspěšná. Poslední den obhajob jsme rovněž ve Slavičíně nemohli chybět a Lukáš Hrnčiřík se rozhodl, že bude za svoji skupinu nebojácně obhajovat projekt s názvem: „Obnova venkovní učebny“. I tomuto projektu byla udělena finanční dotace. Nakonec se nám podařilo získat celkem 18 000 Kč, což pro nás bylo nesmírným úspěchem a doposud se z toho radujeme. Navíc je jeden z našich projektů začleněn i na ocenění zvláštní cenou Rotary clubu, čímž by se mohly naše  finance ještě navýšit, ale to zatím nepředbíhejme. Šeky jsme obdrželi a teď už nám „jen“ zbývá vítězné projekty zrealizovat a těšit se na červnové setkání v lesoparku ve Slavičíně, kde pro nás všechny zúčastněné Nadace Jana Pivečky připraví táborák jako poděkování za účast v soutěži.

Předávání šeků
Plnění krmelců –  myslivci
Venkovní učebna
Úklid lesa

Comments are closed.