Spolek rodičů a přátel školy při základní škole v Trnavě

Dobrovolné sdružení rodičů, jejichž děti navštěvují Základní školu v Trnavě, funguje již od roku 2003. Členy spolku jsou rodiče žáků školy, z nichž jsou vybráni zástupci rodičů za jednotlivé třídy. Tito zástupci se schází několikrát ročně na členských schůzích k projednání požadavků školy na využití finančních prostředků, získaných činností spolku ve prospěch žáků školy, a organizaci akcí, pořádaných spolkem společně se Základní školou.

Mezi cíle Spolku rodičů a přátel školy patří:

  • působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině
  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
  • vyřizování, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
  • prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
  • předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, působnosti jednotlivých druhů, škol institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním
  • normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže
  • aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve

školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži
Spolek se podílí na zajištování a financování celé řady akcí v rámci Základní školy v Trnavě, jako jsou např. nákup školních pomůcek, pitný režim dětí ve škole, soutěže, plavání dětí na 1. stupni,  Trnavský běh, Přespoláček, lyžařský výcvik, lampionový průvod s ohňostrojem, dětský karneval, škola v přírodě a letní tábor.  Kromě toho se spolek  podílí organizačně na mikulášské nadílce s programem pro děti a organizuje reprezentační ples ZŠ a dětský karneval a slavnostní zakončení školního roku.

Vzhledem k tomu, že rodiče žáků ZŠ jsou dobrovolnými členy spolku, mají také právo se vyjadřovat k činnosti spolku a podávat podněty a návrhy týkající se nejen spolku, ale také Základní školy v Trnavě, jejího vedení a učitelského sboru, a žádat vyjádření k nim. Spolek má také svého zástupce ve Školské radě, kde jsou dále zástupci Základní školy a obce. Prosíme rodiče, aby aktivně této možnosti využívali, abychom stále vyvíjeli úsilí ke zlepšování možností a podmínek pro naše děti. Do Školské rady byl jako zástupce rodičů zvolen Radka Havlíčková.

Předseda – Žaneta Vajďáková

Místopředseda – Irena Vlčková

Pokladník – Andrea Hrabicová

Školská rada – Radka Havlíčková

 

 

 

 

 


Comments are closed.