Metodička prevence

 Ing. Jana Divilková

e-mail : dj.ing@seznam.cz

Náplň práce školního metodika:

  • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniků a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, agresivity, závislostí           a dalších sociálně patologických jevů
  • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
  • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Poskytování informačních a metodických materiálů
  • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Konzultační hodiny

úterý 12 -13 hodin nebo dle domluvy

Základní informace o ochraně osobních údajů pro děti

Viz leták ÚOOÚ Osobní údaje – klíč k Tvému soukromí

 Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Tvém soukromí a mohou často prozradit více, než si přeješ!

Osobní a citlivé údaje informují:

ž o Tvé osobě

ž o Tvém jméně a příjmení

ž o adrese, kde bydlíš

ž o datu, kdy ses narodil(a)

ž o Tvých zálibách

ž o Tvých vlastnostech a názorech

ž o Tvé rodině

ž o škole, do které chodíš

ž o kroužcích, které navštěvuješ

ž o Tvých kamarádech

ž o Tvém zdraví

ž o Tvé víře a náboženství

a dalším

 

Zásady pro práci s osobními údaji

ž Neprozrazuj cizím lidem své osobní údaje

ž Chraň vlastní soukromí, respektuj soukromí druhých

ž Nevíš si rady? Omezuje někdo Tvé soukromí? Poraď se s rodiči nebo ve škole

 

Ochrana soukromí ve virtuální realitě

ž Bez svolení rodičů neposkytuj své osobní údaje.

ž Nedomlouvej si schůzku s někým, koho znáš jen z on-line komunikace.

ž Neposílej cizím osobám své fotografie.

ž Neodpovídej na vzkazy a dotazy, které v Tobě vyvolávají nepříjemné pocity.

ž Nikomu kromě rodičů nedávej hesla ke svému počítači a aplikacím, které používáš.

ž Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.

 

Mobilní telefony ve škole

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).

 

Linka bezpečí 

116 111

SOS linka Zlín – pracuje 24 hodin denně, Třída T. Bati 44, Zlín

577 431 333                     www.soslinka.zlin.cz  sos@zlin.cz

Policie + záchranka + hasiči

112

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, J.A.Bati 5520, Zlín

575 570 49                                                www.ppporzl.cz

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o.

U Náhonu 5208, Zlín

577 210 809                                             www.poradnazlin.cz

Centrum pro rodinu Zlín o.s., Okružní 5298 , Zlín

577 212 020, 732 376 193                      www.cpr-zlin.cz

MUDr. Březíková Alena – pedopsychiatr, poliklinika Otrokovice

577 922 056                                             www.detemzlin.cz

MUDr. Kouřil Vítězslav – pedopsychiatr, Okružní 4699, Zlín

577 242 017

PaeDr. Mgr.Obručová Yvona – speciální pedagog a psycholog,

 lékařský dům ALFA farm, Třída 2. Května 3646, Zlín

775 391 313                                              www.alfafarm.cz

PhDr. Pechová Marie – klinický psycholog, Divadelní 3242, Zlín

577 222 622

 

Zajímavé odkazy:

KYBEŠIKANA
www.ovce.sk 
www.kybersikana.eu 
www.nebutobet.cz 

ŠIKANA
www.minimalizacesikany.cz 
www.sikana.org 
www.sikana.cz 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:
psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani 
www.spondea.cz 
wikipedie.org (sebepoškozování) 

Comments are closed.