ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 30. ZÁŘÍ

Prodejní místa a časy

Základní škola – 6:40 – 7:20

Mateřská škola – 6:30 – 8:00

Coop – 7:00-9:00

Prodejna Lili – 6:30-9:00

Pekařství Na rozcestí – 6:30-9:00

Posted in Nezařazené | Leave a comment

rak22092021

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Školní stravování pro rok 2021/2022

Informace pro 2. až 9. ročník

Dne 1.9.2021 každý žák obdrží PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ na školní rok 2021/2022, kterou řádně vyplní a do 3.9.2021 odevzdá třídnímu učiteli.

Pokud se řádně nepřihlásí a má koupený čip, musí tento čip odevzdat a bude odhlášen ze školního stravování.

Školní stravování na každý školní rok je vázán podáním přihlášky ke stravování + čip.

Dne 27.8.2021

Vedoucí školní jídelny ZŠ Trnava

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Žáci 1. ročníku

Vážení rodiče dětí, které nastoupí do prvního ročníku ZŠ Trnava. Informace k přihlášení Vašeho dítěte ke stravování ve školní jídelně.

Každý rodič obdrží přihlášku ke stravování, po vyplnění údajů ji odevzdá v kanceláři školní jídelny, kde následně obdrží přihlašovací údaje pro objednávání stravy prostřednictvím www.strava.cz, které bude obsahovat číslo jídelny, přihlašovací jméno a heslo. Zároveň je nutné zakoupit identifikační čip v hodnotě 115 kč, který slouží k odběru stravy u výdejního okénka, (rodič bude mít přehled, zda dítě na obědy chodí). Čip je dítěti přidělen na celou dobu školní docházky. Při ukončení školní docházky bude záloha za čip vrácena při odevzdání čipu. Při ztrátě čipu má strávník povinnost si zakoupit nový čip.

Způsob úhrady stravy je bezhotovostní platební styk, a to formou Svolení k inkasu. První úhradu zálohy (700,- kč) je potřeba uhradit v hotovosti v kanceláři ŠJ nejlépe 1.9. (od 8.00 do 13.30 hod.) při zahájení školní docházky. Dokud nebude odevzdaná přihláška a zaplacená záloha na stravu a zakoupený čip, dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně.

Do 20.9. je nutné zadat v bance svolení k inkasu ve Vaší bance (osobně na pobočce, přes internetové bankovnictví) ve prospěch č.ú. 1409329359/0800, odkud si vedoucí školní jídelny pravidelně každý měsíc 20.-25. dne strhne zálohovou částku na následující měsíc. Případné odhlášky stravy za uplynulé období v ní budou zohledněny. Minimální limit pro inkaso činí 1000,- kč na dítě. Přehled objednané stravy a peněz uvidíte po přihlášení do systému Strava.cz

Obědy budou přihlášeny všem strávníkům na celý měsíc dopředu a Vaší povinností bude pouze odhlašování stravy z důvodu nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole (nemoc, zubař, dovolená…) prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace Strava.cz. To bude povoleno do 12.00 hod předchozího dne, např. bude-li chtít žák odhlásit stravu na středu, čas pro odhlášení vyprší v úterý ve 12.00 hod. Poté již nebude možnost stravu odhlásit a máte nárok v první den nepřítomnosti neodhlášenou stravu si odebrat do vlastního jídlonosiče v době 10.30. – 10.45 hod nebo od 13.00 – 13.15. hod. V ostatních dnech nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na zvýhodněnou cenu školního stravování.

V případě nejasností je k dispozici vedoucí školní jídelny, tel.: 577 988 066,

pracovní doba 8.00 – 14.00

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Upozornění

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném opatření MZd.  Výjimka – pokud jsou žáci ve třídách, při konzumaci potravin a nápojů, v době cvičení toto neplatí.

Proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě:

1.září (3.-9.ročník) a 2. září (1.+2.ročník),

6.září  a  9.září žáci 1.-9.ročníku.

Tohoto samotestování nejsou povinni se podrobit ti, kteří mají řádně dokončené očkování( doloží potvrzení)  nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci (doloží potvrzení)  nebo doloží platný negativní test z odběrového místa.

Ve čtvrtek 2.9.2021 se budou ve škole prodávat sešity, přineste si, prosím přesnou částku:

1.ročník –  85,-Kč

2.ročník – 85,- Kč

3.ročník – 70,- Kč

4.ročník – 95,- Kč

5.ročník – 95,-Kč

6.ročník – 165,- Kč

7.ročník – 125,- Kč

8.ročník – 140,- Kč

9.ročník – 135,- Kč

Částka za pracovní sešity bude oznámena žákům ve škole.

Posted in Nezařazené | Leave a comment